Ordinær Generalforsamling afholdes

onsdag den 11. Marts 2020 kl. 19,00

Sted: Kollundhus, Gl. Kirkevej 9, Kollund, 6340 Kruså

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Kirsten Mølgaard. (Tager ikke mod genvalg)

Peter Therkelsen, Bent Brink, Niels Jessen, Peder J. Jensen

  1. Valg af suppleanter. På valg er Mie Damgaard (Tager ikke mod genvalg.)

Brian Christiansen.

  1. Valg af revisor.

På valg er Allan Niebuhr.

  1. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen fortæller Peder Damgaard om Bolig Syd’s aktiviteter i lokalområdet.

Gratis wi-fi "02525404"
kode 07075647